Storebrand Asset Management (SAM), vertegenwoordigd door SKAGEN Funds Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Storebrand Asset Management (SAM), vertegenwoordigd door SKAGEN Funds

Storebrand Asset Management (SAM) is een 100%-dochteronderneming van Storebrand ASA, een vooraanstaande speler op de Scandinavische markt voor pensioen- en langetermijn spaarproducten. Storebrand heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1767 en staat genoteerd aan de Oslo Stock Exchange (ticker STB). SAM houdt zich uitsluitend bezig met vermogensbeheer en is de grootste particuliere vermogensbeheerder in Noorwegen.

SKAGEN Funds, dat in 2017 onderdeel werd van Storebrand Asset Management, vertegenwoordigt de producten van Storebrand in Nederland.

Storebrand Asset Management levert beleggingsdiensten aan meer dan 250 institutionele klanten in Scandinavië. De onderneming heeft circa 77 miljard euro onder beheer verspreid over een breed scala aan beleggingscategorieën.

De Storebrand Group is ook in Zweden actief met levensverzekeringen, vermogensbeheer en zorgverzekeringen na de overname in 2007 van SPP, een Zweedse aanbieder van levensverzekeringen en pensioenproducten.Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Andere: Vastgoed, Private Equity en Schuldbeleggingen

Storebrand Asset Management heeft geen ETF’s in het assortiment, maar biedt wel index-trackers en factorstrategieën aan.

Vermogen onder beheer
* per 30/09/2018
** Externe toetsing door Ernst & Young
Bijzonderheden


Beleggingsovertuigingen

Storebrand is een pionier op het gebied van duurzame beleggingen en een founding partner van PRI. Wij hebben als een van de weinige vermogensbeheerders in de wereld een duurzaamheidsfocus in al onze beleggingsoplossingen geïntegreerd. Onze duurzaamheidsfocus voegt in de vorm van een positief rendement waarde toe aan onze klantportefeuilles.

FILOSOFIE

Open en transparant
• Duidelijk en goed uitlegbaar portefeuille- en risicobeheer
• Een productaanbod dat solide bouwstenen voor een portefeuille aandraagt
• Focus op klantoplossingen

Een goede prijs/kwaliteitverhouding
• Kwantitatief beleggen met duurzaamheidsfocus tegen lage kosten
• Efficiënt risicopremies ‘oogsten’
• Daadwerkelijk actief beheer

Duurzaamheidsfocus
• Niet-duurzame beleggingen mijden - de Storebrand Standaard
• Actief aandeelhouderschap en engagement
• Nadruk op impactbeleggingen
• Bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN

Marktvisie


Ambities en Waarden

Onze kernwaarde is het creëren van financiële zekerheid en een goed rendement voor onze klanten. Tegelijkertijd werken we aan een betere en meer duurzame wereld voor toekomstige generaties.


Storebrand heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We vervullen een voortrekkersrol op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en ESG-criteria vormen al sinds de jaren negentig onze kernwaardes. Het ESG-team van Storebrand, dat in 1995 is gevormd, neemt een centrale plaats in binnen Storebrand Asset Management en telt 7 personen.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

We zijn ervan overtuigd dat ons productaanbod voor de meeste van onze klanten de benodigde bouwstenen en beleggingsoplossingen biedt. Onze algehele doelstelling luidt om een goed rendement tegen de juiste prijs te bieden.

Disclaimer

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals. De inhoud is niet bestemd voor particuliere beleggers.
Tenzij anders is vermeld, is alle informatie afkomstig van Storebrand AS per 30 september 2018.
Storebrand ASA is de moedermaatschappij van de Storebrand Group. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Noorse Lysaker (gemeente Bærum). Storebrand Asset Management AS is een 100%-dochteronderneming van Storebrand ASA. Storebrand Asset Management AS houdt zich uitsluitend bezig met vermogensbeheer. De onderneming is goedgekeurd door en staat onder toezicht van de Noorse toezichthouder op de financiële sector, de Finanstilsynet.
SKAGEN AS is een beheermaatschappij die zich bezighoudt met het beheer van ICBE-fondsen conform de ICBE-richtlijn. De onderneming is goedgekeurd door en staat onder toezicht van de Noorse toezichthouder op de financiële sector, de Finanstilsynet. SKAGEN maakt deel uit van de Storebrand Group en is een 100%-dochteronderneming van Storebrand Asset Management AS. SKAGEN AS opende in 2011 een vestiging in Amsterdam op basis van het EU-paspoortregime uit de ICBE-richtlijn (85/611/EEG), zoals gewijzigd.
De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek of aanbod tot aankoop van financiële instrumenten in een fonds of een instrument dat wordt beheerd door de Storebrand Group. Een eventueel aanbod zal uitsluitend worden gedaan op basis van het relevante Prospectus, samen met het actuele jaarverslag van het desbetreffende fonds of instrument (indien beschikbaar) en het desbetreffende aan-/verkoopformulier. Al deze documenten dienen geheel gelezen te worden. Een aanbod tot het kopen van aandelen kan pas worden gedaan of aanvaard als de ontvanger van het aanbod alle bijbehorende documenten heeft ontvangen en gelezen. Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of een verzoek of aanbod tot aankoop in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Het toekomstige rendement hangt onder andere af van marktontwikkelingen, de vaardigheden van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoedingen. Het rendement kan negatief worden als gevolg van negatieve koersontwikkelingen.