T Rowe Price International Sarl Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
T Rowe Price International Sarl

T. Rowe Price is in 1937 opgericht door Thomas Rowe Price en is een onafhankelijke, beursgenoteerde vermogensbeheerder. Onze focus ligt uitsluitend op het aanbieden van vermogensbeheerdiensten aan en goede langetermijnresultaten voor onze klanten. T. Rowe Price is in 1937 opgericht door Thomas Rowe Price en is een onafhankelijke, beursgenoteerde vermogensbeheerder. Onze focus ligt uitsluitend op het aanbieden van vermogensbeheerdiensten aan en goede langetermijnresultaten voor onze klanten. 


Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf met vestigingen in 16 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Ons beheerd vermogen van €1.033,4¹ miljard is verdeeld over een breed scala aan beleggingsstrategieën.


Wereldwijd hebben wij 7.262 mensen in dienst, waaronder 645 beleggingsprofessionals inclusief 297 research analisten. Onze bedrijfsstrategie is gericht op het leveren van sterke prestaties op de lange termijn. Hierbij worden wij geholpen door onze aanzienlijke organisatorische en financiële stabiliteit (geen langlopende schulden, gekoppeld aan uitgebreide liquide middelen en eigen vermogen) en ervaring met allerlei soorten marktomstandigheden. 


T. Rowe Price beheert vermogen namens tal van wereldwijd toonaangevende bedrijven, pensioenregelingen van overheden, stichtingen, fondsen verkregen uit schenkingen en legaten, financieel bemiddelaars en overheidsentiteiten.


Ons hoofdkantoor is gevestigd in Baltimore, VS. Andere belangrijke kantoren zijn gevestigd in Londen en Hongkong. Sinds 2004 hebben wij een kantoor in Amsterdam voor dienstverlening aan onze Nederlandse relaties. 


1) Het gecombineerde beheerd vermogen van de T. Rowe Price-groep in USD, omgerekend naar EUR.


Research & content

Publicatiedatum 13-1-2020

Vermogensbeheer

Beleggingsideeën om u te helpen uw portefeuille optimaal te positioneren voor de uitdagingen en kansen in het komende jaar.
* Het komende jaar wordt waarschijnlijk gekenmerkt door trage groei, negatieve rentes, hoge waarderingen en geopolitieke onzekerheid.
* Risicospreiding, een lange duratie en een overwogen exposure naar opkomende markten zijn mogelijke strategieën om deze omstandigheden het hoofd te bieden.
* Andere mogelijkheden zijn: zoeken naar diverse bronnen van inkomen en marktcorrecties gebruiken als kans om te kopen.
Publicatiedatum 14-11-2019

Assetklasse

Een actief beheerde wereldwijde high yield-portefeuille kan profiteren van niet-synchroon lopende kredietcycli, verschillen in relatieve waarde en rendementsverschillen tussen regio’s. Daarnaast kan de spreiding van een dergelijke portefeuille resultaten opleveren met minder risico dan een traditionele, op de VS gerichte high yield-strategie.
Publicatiedatum 24-10-2019

Vermogensbeheer

In de discussie over actief en passief beleggen belichten wij enkele aspecten die minder vaak ter sprake komen: door de kwantitatieve verruiming is een abnormale situatie ontstaan die kan leiden tot verkeerde conclusies over actief en passief beleggen; kiezen voor passief is, gelet op de specifieke risico’s en de beleggingsfilosofie, een actieve beslissing; en misschien is passief geschikt voor niet-kernposities en actief voor de kern.
Publicatiedatum 29-7-2019

Vermogensbeheer

De druk om te verduurzamen zal waarschijnlijk ingrijpende gevolgen hebben voor de manier waarop we plastics gebruiken. Regelgeving, innovatie, consumentenvoorkeuren en verantwoord ondernemingsgedrag spelen sleutelrollen in deze veranderende dynamiek
Publicatiedatum 21-3-2019

Markt & Macro

Het hernieuwde populisme is waarschijnlijk een blijvend verschijnsel. Dit kan leiden tot maatregelen die de onafhankelijkheid van de centrale bank, de bedrijfsvoering van ondernemingen en het eigendomsrecht rechtstreeks bedreigen. Het verleden leert dat dergelijke maatregelen meestal negatieve gevolgen voor de economie hebben, zoals onhoudbare begrotingstekorten en een hoge inflatie, die uiteindelijk de vorming van kapitaal remmen.

Publicatiedatum 31-8-2018

Markt & Macro

Deze gouden eeuw van technologische innovatie is eigenlijk pas begonnen
en de buitengewone kracht van het internet heeft het mogelijk gemaakt dat
zowel reusachtige ondernemingen als behendige opkomende marktleiders
ongekende waarde creëren.

* E-commerce, online advertising en cloud computing zijn de kinderschoenen
amper ontgroeid en talrijke nieuwere trends, zoals kunstmatige intelligentie
en autonome voertuigen (zelfrijdende auto’s), bieden een immens potentieel
voor groei.

* Toonaangevende ondernemingen hebben enorme mogelijkheden om vele
sectoren te ontregelen en daarom moeten beleggers zorgen dat zij op de
hoogte blijven van hun strategieën.

*De winsten van technologiebedrijven zouden gezond moeten blijven, maar op
sommige gebieden zijn de waarderingen een bron van zorg.

Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Derivaten: deze worden in sommige van onze beleggingsstrategieën gebruikt.

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Bijzonderheden

* VoB omgerekend naar Euro tegen de contante wisselkoers op 30 september 2019, gepubliceerd door Reuters. 
** Inclusief Multi Asset strategieën
*** dit betreft met name overige aandelenstrategieën, zoals Wereldwijd ex-US aandelen, specifieke landen c.q. regionale aandelenstrategieën.

Beleggingsovertuigingen

Een stabiele langetermijnbenadering: Onze oprichter, Thomas Rowe Price, Jr., zei ooit: “Verandering is de enige zekerheid die de belegger heeft”. Onze consistente, klantgerichte beleggingsfilosofie heeft ons geholpen door alle soorten markten te navigeren.

Actief beheer: T. Rowe Price gelooft dat actief beheer, ondersteund door grondig fundamenteel onderzoek, langetermijn-waarde kan toevoegen voor onze klanten. Onze portefeuillemanagers worden ondersteund door een van de grootste en meest ervaren researchplatforms van de industrie.

Op basis van zelfontwikkeld fundamenteel onderzoek werken 645 beleggingsprofessionals gezamenlijk aan een goed onderbouwde selectie van effecten en zorgen voor een wereldwijde dekking van sectoren en ondernemingen. Effectenselectie is primair verantwoordelijk voor alfa.

Marktvisie

We hebben een samenvatting gegeven van de positionering van de portefeuille van het T. Rowe Price Asset Allocation Committee.We hebben een samenvatting gegeven van de positionering van de portefeuille van het T. Rowe Price Asset Allocation Committee.

• We blijven grotendeels neutraal vanuit een risicostandpunt met een bescheiden onderweging in aandelen en zien beleggingskansen in direct rendement in plaats van waardevermeerdering.

• Binnen ontwikkelde aandelenmarkten buiten de VS hebben we onze blootstelling aan groeiaandelen verminderd ten gunste van waarde-aandelen, aangezien de relatieve waarderingen opgelopen zijn, rekening houdend met ondersteunende beleid van de centrale banken.

• Binnen vastrentende waarden hebben we ‘floating rate’ leningen toegevoegd omdat deze aantrekkelijke rendementen bieden met redelijke waarderingen.

Per 30 september 2019. De beslissingen van het comité worden genomen in de context van specifieke portefeuilles en zijn niet bedoeld als commentaar op brede markten. Werkelijke allocaties en wijzigingen zijn gebaseerd op individuele portefeuilles en doelstellingen.

Ambities en Waarden

Al zijn veranderingen in het beleggingsklimaat en de conjunctuur onvermijdelijk, de basisbeginselen van onze bedrijfsvoering blijven gelijk:

 

Integriteit

Intellectuele grondigheid

Stabiliteit

Onze focus op de klant begint met het feit dat wij ons uitsluitend richten op vermogensbeheer en bijbehorende diensten. Dit leidt tot een cultuur waarin samenwerking en de beleggingsbelangen van onze klanten op de lange termijn altijd vooropstaan. Al vanaf 1937 streven wij naar stabiele groei, waarbij wij weloverwogen strategieën toevoegen die echt aan de behoeften van de klant voldoen en continu herinvesteren in ons bedrijf om consistente, herhaalbare prestaties te waarborgen.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Vergoedingen zijn gebaseerd op de beleggingsstrategie en de structuur waarin wordt belegd, en kunnen worden afgestemd op de behoeften van de klant, inclusief ‘performance based’ vergoedingen.

Disclaimer

Alle cijfers voor algemene feiten en beheerd vermogen (per klant en vermogensklasse) zijn per 30 september 2019.Alle cijfers voor algemene feiten en beheerd vermogen (per klant en vermogensklasse) zijn per 30 september 2019.Dit materiaal wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Dit materiaal vormt of verstrekt geen advies van welke aard dan ook, met inbegrip van fiduciair beleggingsadvies, en potentiële beleggers wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel en fiscaal advies in te winnen voordat zij enig beleggingsbesluit nemen. De waarde van een belegging en eventuele inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen. Beleggers krijgen mogelijk minder terug dan zij oorspronkelijk hadden belegd. 

Het materiaal vormt geen verspreiding, aanbod, uitnodiging, persoonlijke of algemene aanbeveling of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten in enige jurisdictie of tot het uitvoeren van enige specifieke beleggingsactiviteit. Het materiaal is niet bestemd voor gebruik door personen in jurisdicties die de distributie van het materiaal verbieden of beperken, en is evenmin bestemd voor distributie aan particuliere beleggers in welke jurisdictie dan ook. 

This material is issued and approved by T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg which is authorised and regulated by the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier. For Professional Clients only.© 2019 T. Rowe Price. All rights reserved. 

T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE and the bighorn sheep design are, collectively and/or apart, trademarks or registered trademarks of T. Rowe Price Group, Inc.201912-1024117