ABN AMRO Pensioenfonds
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
ABN AMRO Pensioenfonds
KVK nummer
412028210001
Dossier nummer
41202821

ABN AMRO Pensioenfonds verzorgt de pensioenregeling voor de 102.570 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van de bank. Het belegd vermogen bedraagt € 35,99 miljard (2021).


 

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten