Algemeen Pensioenfonds KLM
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Algemeen Pensioenfonds KLM
KVK nummer
412000890001
Dossier nummer
41200089

Algemeen Pensioenfonds KLM verzorgt de pensioenregeling voor de circa 33.020 (oud-)werknemers en gepensioneerden van KLM met een grondfunctie. Het belegd vermogen van het fonds bedraagt € 10,75 miljard (Q1 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten