Bedrijfspensioenfonds Rijn- en Binnenvaart
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bedrijfspensioenfonds Rijn- en Binnenvaart
KVK nummer
411267570000
Dossier nummer
41126757

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart regelt het pensioen voor de circa 19.660 (voormalig) werknemers en gepensioneerden van 1.080 werkgevers in de Rijn- en Binnenvaart. Het belegd vermogen bedraagt € 1,1 miljard (2019).


 


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten