Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf
KVK nummer
41149725
Dossier nummer
41149725

Het Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf verzorgt de pensioenregelingen voor de circa 150.550 (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden in het bakkersbedrijf. Het belegd vermogen bedraagt zo'n € 4,92 miljard (2020).


Het fonds wil met Pensioenfonds Zoetwaren fuseren tot een nieuw Bpf: Voeding.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten