Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
KVK nummer
411789590000
Dossier nummer
41178959

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf regelt het pensioen voor de 309.370 (gewezen) en gepensioneerden van 3.730 werkgevers in de levensmiddelenbranche. Het belegd vermogen bedraagt € 8,15 miljard (2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten