Bpf AVH
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bpf AVH
KVK nummer
411522680000
Dossier nummer
41152268

Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (AVH) verzorgt de pensioenvoorziening voor de 77.325 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 907 groothandels in groente en fruit, kaas en eieren. Het belegd vermogen bedraagt € 1,75 miljard (2019).


Het fonds heeft zich per 1 januari 2021 aangesloten bij het pensioenfonds PGB.


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregelingen

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten