De Nationale APF Kring A
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
De Nationale APF Kring A
KVK nummer
650773180000
Dossier nummer
65077318

De Nationale APF, opgericht in januari 2016, heeft tot dusver (Q1 2021) zeven klanten: de voormalige pensioenfondsen AZL, McCain, Unisys, Unigarant, AFM, ANWB en Trueblue. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 3,15 miljard.De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten