Hagee Stichting
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Hagee Stichting
KVK nummer
411993610000
Dossier nummer
41199361

Hagee Stichting is het pensioenfonds voor de ondernemingen Technische Unie, Sonepar Nederland Information Services en Otra. Het fonds verzorgt de pensioenregeling voor circa 5.340 (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Het belegd vermogen bedraagt € 681 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten