Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen
KVK nummer
652864480000
Dossier nummer
65286448

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen verzorgt de pensioenregeling voor de 2.950 priesters, (gehuwde en ongehuwde) diakens, pastoraal werkers en huishoudelijk personeel van de zeven Nederlandse bisdommen van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 623 miljoen (2020).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten