Pensioenfonds APF
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds APF
KVK nummer
410473820000
Dossier nummer
41047382

Pensioenfonds APF is het pensioenfonds voor de circa 30.680 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van AkzoNobel en AkzoNobel Specialty Chemicals. Het belegd vermogen bedraagt € 6,01 miljard (2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten