Pensioenfonds Architectenbureaus
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Architectenbureaus
KVK nummer
411995840000
Dossier nummer
41199584

Pensioenfonds voor Architectenbureaus regelt de pensioenen voor de circa 48.950 (oud-)werknemers en gepensioneerden van 1.340 werkgevers in de architectenbranche. Het belegd vermogen bedraagt € 5,67 miljard (2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten