Pensioenfonds Beton
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Beton
KVK nummer
411995820000
Dossier nummer
41199582

Pensioenfonds voor de Betonproductenindustrie regelt het pensioen voor de circa 31.280 (voormalig) werknemers en gepensioneerden van 277 bedrijven in de betonproductenindustrie. Het belegd vermogen bedraagt € 1,33 miljard (Q1 2021).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten