Pensioenfonds Campina
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Campina
KVK nummer
410602770000
Dossier nummer
41060277

Pensioenfonds Campina verzorgt de pensioenregeling voor de 11.450 (oud-)werknemers en gepensioneerden van Campina Nederland. Het is sinds 1 januari 2015 een gesloten pensioenfonds. Het belegd vermogen bedraagt € 1,64 miljard (2020).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten