Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is gestart op 10 oktober 2010 om op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba te voorzien in de pensioenuitvoering voor de 6.170 medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland, de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en St. Eustatius, in de zorg, onderwijs en jeugd & gezin bij de aangesloten (overheids)bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt $ 612 miljoen (2020, alle bedragen van dit fonds zijn in US $).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad


Beleggingen