Pensioenfonds Chemours Nederland (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Chemours Nederland (In liquidatie)
KVK nummer
411218920000
Dossier nummer
41121892

Pensioenfonds Chemours Nederland verzorgde de pensioenregelingen voor de (gewezen) werknemers en gepensioneerden van chemiebedrijf Chemours Nederland en diens voorgangers. Het belegd vermogen was zo’n € 428 miljoen.

Het fonds heeft de pensioenen van de 475
medewerkers per 1 januari 2020 ondergebracht bij het Centraal Beheer APF. De rechten van de circa 3.000 slapers en gepensioneerden zijn naar verzekeraar Nationale Nederlanden gegaan. Het fonds is in liquidatie.
De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten