Pensioenfonds Detailhandel
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Detailhandel
KVK nummer
411782110000
Dossier nummer
41178211

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel is opgericht op 1 januari 1972. Met ruim 1,23 miljoen (gewezen) werknemers en gepensioneerden bij 32.800 werkgevers is het één van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 32,22 miljard (Q4 2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel

Nieuws


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling