Pensioenfonds DSM Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds DSM Nederland
KVK nummer
410704810000
Dossier nummer
41070481

Pensioenfonds DSM Nederland voert de pensioenregelingen uit voor de 27.275 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de DSM-bedrijven in Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 8,22 miljard (2021).


 

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten