Pensioenfonds Foodservice
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Foodservice
KVK nummer
411514190000
Dossier nummer
41151419

Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice is een verplicht gesteld fonds voor de circa 68.000 (oud-)werknemers en gepensioneerden van 1.035 ondernemingen in de sector. Het belegd vermogen bedraagt zo’n € 1,82 miljard (Q2 2020).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten