Pensioenfonds Hoogovens
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Hoogovens
KVK nummer
412226170000
Dossier nummer
41222617

Pensioenfonds Hoogovens is het ondernemingspensioenfonds voor de circa 28.140 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services. Het belegd vermogen van het fonds bedraagt € 9,17 miljard (Q2 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten