Pensioenfonds Horeca & Catering
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Horeca & Catering
KVK nummer
411525930000
Dossier nummer
41152593

Pensioenfonds Horeca & Catering is het bedrijfstakpensioenfonds voor de circa 1,31 miljoen (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 40.975 werkgevers in de bedrijfstakken horeca en catering. Het belegd vermogen bedraagt € 13,97 miljard (2019).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten