Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA)
KVK nummer
411501130000
Dossier nummer
41150113

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) is het bedrijfstakpensioenfonds voor de circa 59.595 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van de openbare apotheken en de werknemers van de vrijwillig aangesloten werkgevers. Het belegd vermogen is zo'n € 4,08 miljard (2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten