Pensioenfonds Meubel
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Meubel
KVK nummer
411995800001
Dossier nummer
41199580

Pensioenfonds Meubel verzorgt de pensioenregeling voor de circa 107.800 (gewezen) werknemers en gepensioneerden, werkzaam in de meubelbranche, orgel- of tentoonstellingsbouw. Het belegd vermogen van het fonds is € 3,99 miljard (2019).

Het fonds wil met Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw samengaan in een nieuw fonds.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling