Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
KVK nummer
411502230000
Dossier nummer
41150223

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken verzorgt het pensioen voor de 25.100 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Het belegd vermogen bedraagt zo'n € 2,45 miljard (2019).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling