Pensioenfonds PGB
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds PGB
KVK nummer
411985350001
Dossier nummer
41198535

Pensioenfonds PGB verzorgt de pensioenregeling voor de circa 436.275 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 4.004 werkgevers in de grafimedia en verwante sectoren. Het belegd vermogen bedraagt € 30,1 miljard (Q2 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten