Pensioenfonds PNO Media
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds PNO Media
KVK nummer
411924540000
Dossier nummer
41192454

PNO Media is het pensioenfonds voor creatieve sector en media. Het is een grotendeels vrijwillig pensioenfonds en staat sinds 1947 midden in de mediawereld. Het fonds telt 483 werkgevers en 65.075 (gewezen) werknemers en gepensioneerden. Het belegd vermogen bedraagt € 7,6 miljard (Q1 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten