Pensioenfonds Protector (Geliquideerd)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Protector (Geliquideerd)
KVK nummer
411511990000
Dossier nummer
41151199

Pensioenfonds Protector verzorgde de pensioenregeling voor de circa 5.000 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van ExxonMobil in Nederland. Per 1 september 2017 zijn alle pensioenverplichtingen en bezittingen overgedragen aan ExxonMobil OFP in België. Het belegd vermogen bedroeg eind 2016 € 2,8 miljard. Het fonds is vervolgens geliquideerd.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling