Pensioenfonds Provisum
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Provisum
KVK nummer
411979350001
Dossier nummer
41197935

Stichting Pensioenfonds Provisum is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit voor de 10.190 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van C&A Nederland en de door C&A aangewezen vennootschappen of rechtspersonen. Het belegd vermogen bedraagt € 1,51 miljard (2019).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten