Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is het niet-verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de Spoorwegen en het Openbaar Vervoer. Het fonds, dat officieel op 1 april 2020 van start ging, verzorgt de pensioen voor 106.555 (voormalig) werknemers en gepensioneerden van 78 bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt € 23,14 miljard (Q2 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten