Pensioenfonds SNS REAAL
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds SNS REAAL
KVK nummer
410863180000
Dossier nummer
41086318

Pensioenfonds SNS REAAL regelt het pensioen voor de circa 20.650 (oud-)medewerkers en gepensioneerden van Volksbank, Vivat, Stichting Beheer SNS REAAL en Stichting Fonds 21. Het belegd vermogen van het fonds is € 4,41 miljard (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten