Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten
KVK nummer
411794560000
Dossier nummer
41179456

Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) voert de pensioenregeling uit voor zo'n 6.515 (actieve, gewezen en gepensioneerde) tandartsen en tandarts-specialisten. Sinds 1997 is SPT een gesloten pensioenfonds. Het belegd vermogen van het fonds is zo'n € 2,08 miljard (2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten