Pensioenfonds TNO
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds TNO
KVK nummer
411502580000
Dossier nummer
41150258
Pensioenfonds TNO verzorgt  de pensioenregeling voor de circa 17.350 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van TNO en aangesloten bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt zo'n € 4,27 miljard (2021).
De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten