Pensioenfonds UWV
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds UWV
KVK nummer
341837280000
Dossier nummer
34183728

Pensioenfonds UWV verzorgt de pensioenregeling voor de 58.505 medewerkers, oud-medewerkers, gepensioneerden en nabestaanden van het UWV. Het belegd vermogen van het fonds bedraagt € 9,44 miljard (2021).


 

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten