Pensioenfonds Vervoer
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Vervoer
KVK nummer
411995750000
Dossier nummer
41199575
Pensioenfonds Vervoer is het pensioenfonds voor de 687.785 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 8.825 bedrijven in de verschillende vervoerssectoren. Het fonds is in 1964 opgericht als bedrijfstakpensioenfonds. Het belegd vermogen bedraagt € 30,1 miljard (Q2 2022).
De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten