Pensioenfonds VLEP
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds VLEP
KVK nummer
411508180000
Dossier nummer
41150818

Pensioenfonds VLEP, Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees, regelt de pensioenen voor de 117.950 (gewezen) werknemers en gepensioneerden in de sector. Het fonds heeft een belegd vermogen van € 3,30 miljard (2019).


 


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel

Nieuws


Pensioenregelingen

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten