Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
KVK nummer
411995880000
Dossier nummer
41199588

Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) is het fonds voor de 72.755 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van 346 werkgevers binnen de cao Woondiensten. Het belegd vermogen is € 16,4 miljard (Q1 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten