Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
KVK nummer
411885380000
Dossier nummer
41188538

Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten is het beroepspensioenfonds voor de 39.305 actieve, gewezen en gepensioneerde fysiotherapeuten in Nederland. Het belegd vermogen van het fonds bedraagt € 3,87 miljard (2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten