Pensioenfonds Wonen (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Wonen (In liquidatie)
KVK nummer
411789580000
Dossier nummer
41178958

Pensioenfonds Wonen verzorgde de pensioenregeling voor de 136.895 (gewezen) werknemers en gepensioneerden in de Nederlandse woonbranche. De pensioenopbouw vond vanaf 1 januari 2018 plaats bij Pensioenfonds Detailhandel. Het fonds is daarna gesloten. Het belegd vermogen bedroeg € 4,47 miljard (2021).

De opgebouwde rechten van het fonds zijn op 31 december 2021 overgedragen naar pensioenfonds Detailhandel. Het fonds is in liquidatie.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten