Pensioenfonds Wonen
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Wonen
KVK nummer
411789580000
Dossier nummer
41178958

Pensioenfonds Wonen verzorgt de pensioenregeling voor de 142.600 (gewezen) werknemers en gepensioneerden in de Nederlandse woonbranche. De pensioenopbouw vindt vanaf 1 januari 2018 plaats bij Pensioenfonds Detailhandel. Het fonds is sindsdien gesloten. Het belegd vermogen bedraagt € 4,02 miljard (2019).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten