Pensioenfonds voor de Zoetwaren
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds voor de Zoetwaren
KVK nummer
411981540000
Dossier nummer
41198154

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie regelt het pensioen voor de 46.380 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 225 ondernemingen in de zoetwarenindustrie. Het belegd vermogen bedraagt ongeveer € 2,96 miljard (2019).


Het fonds wil met Pensioenfonds voor het Bakkerijbedrijf fuseren tot een nieuw Bpf, Voeding.
De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling