Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Zorg & Welzijn
KVK nummer
411790490000
Dossier nummer
41179049

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) verzorgt de pensioenregeling voor de circa 2,99 miljoen (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 25.900 ondernemingen in de sector zorg en welzijn. Het belegd vermogen bedraagt € 228,8 miljard (Q2 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Research & content


Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten