Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Zorg & Welzijn
KVK nummer
411790490000
Dossier nummer
41179049

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) verzorgt de pensioenregeling voor de circa 2,9 miljoen (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 25.400 ondernemingen in de sector zorg en welzijn. Het belegd vermogen bedraagt € 253,9 miljard (Q4 2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel

Nieuws


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling