Pensioenkring Eastman
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenkring Eastman
KVK nummer
646801850000
Dossier nummer
64680185

Het pensioenfonds van Eastman Chemical ging in 2016 – als eerste
– op in Stap Algemeen Pensioenfonds. De regeling is sinds 1 oktober 2016 operationeel.
Het fonds ging verder als Pensioenkring Eastman. Het gaat in totaal om 1.085 (gewezen) werknemers en gepensioneerden. Het belegd vermogen van de kring is € 213 miljoen (2020).De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregelingen

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten