Philips Pensioenfonds
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Philips Pensioenfonds
KVK nummer
410871110000
Dossier nummer
41087111

Philips Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit voor de 98.715 (oud-)medewerkers en gepensioneerden van Philips in Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 18,77 miljard (Q2 2022).


 


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten