Rabobank Pensioenfonds
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Rabobank Pensioenfonds
KVK nummer
411785670000
Dossier nummer
41178567

Rabobank Pensioenfonds regelt de pensioenen voor de circa 103.185 (voormalige) medewerkers en gepensioneerden van de Rabobank en aangesloten instellingen. Het belegd vermogen bedraagt € 26,63 miljard (Q2 2022).


 

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Research & content


Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten