SBZ Pensioen
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
SBZ Pensioen
KVK nummer
411787510000
Dossier nummer
41178751

SBZ Pensioen is het vrijwillige bedrijfstakpensioenfonds voor organisaties werkzaam in of verwant aan de verzekeringssector en de financiële sector. Het fonds telt 49 aangesloten ondernemingen en 43.085 (gewezen) werknemers en gepensioneerden. Het belegd vermogen van het fonds is zo'n € 7,17 miljard (2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten