Centraal Beheer APF
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Centraal Beheer APF
KVK nummer
643465440000
Dossier nummer
64346544

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) verkreeg zijn vergunning op 15 juli 2016 van DNB en verzorgt de pensioenregeling voor in totaal 75.290 (gewezen) werknemers en gepensioneerden. Het belegd vermogen bedroeg eind 2021 € 6,76 miljard.


Het fonds heeft een aantal eigen kringen, een dc-kring en drie db-kringen (operationeel sinds 1 januari 2017) en de zogeheten Pensioenfondsenkring 1.


In 2017 werd de eerste eigen kring toegevoegd aan het fonds: Kring RBS. Pensioenfonds RBS Nederland ging in maart van dat jaar (met 1.848 deelnemers en een beheerd vermogen van ruim € 775 miljoen) een juridische fusie aan met Centraal Beheer APF.


Daarnaast bracht op 1 april 2017 werkgever Bavaria de eigen pensioenregeling onder bij Centraal Beheer APF. Het fonds bestond uit 1.750 werknemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en had een beheerd vermogen van circa € 200 miljoen. Via een collectieve waardeoverdracht  werden alle verplichtingen en vermogen overgedragen.


Begin 2019 sloot pensioenfonds Cindu International zich bij het apf aan in de Pensioenfondsenkring 1.


Pensioenfonds Scildon bracht zijn rechten en verplichtingen per oktober 2019 onder bij Centraal Beheer APF.


In januari 2020 werd bekend dat Pensioenfonds Chemours de pensioenen van de circa 475 werknemers in een eigen kring bij Centraal Beheer APF onderbrengt.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws

Kringen


Partners

Kerncijfers

Vermogen onder beheer


Beleggingen