Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (Geliquideerd)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (Geliquideerd)
KVK nummer
412157540000
Dossier nummer
41215754

Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (tot 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche ICK) was het niet-verplicht gestelde pensioenfonds voor de ICT-industrie. Het belegd vermogen bedroeg € 432 miljoen. Het fonds heeft per 1 mei 2020 de bestaande rechten ondergebracht bij De Nationale APF. De nieuwe opbouw is per 1 april 2020 ondergebracht bij PNO Media.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten