Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie (In liquidatie)
KVK nummer
412235860000
Dossier nummer
41223586

Pensioenfonds Dranken verzorgde namens 311 werkgevers de pensioenregeling voor zo’n 22.240 werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden in de sector. Het belegd vermogen bedroeg € 733 miljoen (2018).

Het fonds heeft alle opgebouwde pensioenrechten per 1 januari 2019 ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel. Ook de toekomstige opbouw voor huidige werknemers vindt sindsdien plaats bij Pensioenfonds Detailhandel. Pensioenfonds Dranken is in liquidatie.


 

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Research & content


Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten