Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw
KVK nummer
411452650000
Dossier nummer
41145265

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw regelt de pensioenen voor de 22.495 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 520 bedrijven in de sector. Het belegd vermogen bedraagt € 716 miljoen (2020).

Het fonds sluit met ingang van 2022 aan bij pensioenfonds
Vlakglas.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten