Pensioenfonds Reiswerk (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Reiswerk (In liquidatie)
KVK nummer
412271260000
Dossier nummer
41227126

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Pensioenfonds Reiswerk) verzorgde de pensioenen voor de circa 32.600 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 791 ondernemers in de reisbranche. Het belegd vermogen bedroeg € 524 miljoen.

Het fonds is sinds eind 2020 in liquidatie. Alle rechten zijn ondergebracht bij Pensioenfonds PGB.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten