Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Pensioenfonds Reiswerk)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Pensioenfonds Reiswerk)
KVK nummer
412271260000
Dossier nummer
41227126

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen) verzorgt de pensioenen voor de circa 29.700 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 778 ondernemers in de reisbranche. Het belegd vermogen bedraagt € 524 miljoen (2019).

Het fonds wordt eind december 2020 opgeheven. Alle rechten worden ondergebracht bij Pensioenfonds PGB.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel

Nieuws


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten